این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنگره
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

به منظور بازشناسی ابعاد تاریخی، علمی و فرهنگی نهاد علمی جندی شاپور باستان و بررسی زمینه های فرهنگی و اجتماعی، پدیدآیی، تحول و پیامدهای این میراث ارزشمند جهانی با پیشینه 1800 ساله آموزش عالی ایران که اکنون در شهرستان دزفول در دل خاک مدفون است، همچنین معرفی نقش آن در توسعه تمدن بشری که جایگاه به سزایی در تقویت خود باوری ملی و افزایش نفوذ علمی و فرهنگی ایران در مجامع بین المللی در راستای تقویت دیپلماسی علمی کشور خواهد داشت، کنگره بین المللی جندی شاپور با همکاری و حمایت معنوی عالی ترین مقامات علمی کشور و مجموعه ای از نهادها و سازمانهای علمی کشوردر بهمن ماه 1395برگزار خواهد شد.
پیشینه تاریخی:
مقدمات تاسیس دانشگاه جندی شاپور را اردشیر بابکان نخستین شاهنشاه ساسانی در هزار و هشتصد سال پیش فراهم آورده و پس از او فرزندش شاپور رسما آن را افتتاح نموده است(271 م). شاپور دستور داده بود بر سر در دانشگاه بنویسند: «دانش و فضیلت برتر از بازو و شمشیراست.» وسعت و عظمت دانشگاه را می‎توان از کتابخانه‎ی بزرگ آن دریافت. ادوارد براون نوشته است نظیر کتابخانه‎ دانشگاه جندی شاپور هیچ‎گاه در تاریخ تمدن دنیا دیده نشده است، این دانشگاه عظیم و کتابخانه بزرگ آن محل تلاقی افکار و اندیشه‎ها و دانشمندان و هنروران و دین‎پروران بوده و به تمام معنی یک دانشگاه مترقی و آزاد به شمار می‎رفته است. دانشگاه جندی شاپور گذشته از آن که مرکزی بزرگ برای اشاعه و تعلیم دانش‎های گوناگون زمان، مانند پزشکی و داروسازی و داروشناسی و دامپزشکی و نجوم و ریاضیات و فلسفه و حکمت و الهیات و موسیقی بوده است، مرکز صلح و برابری و برادری نیز بوده و هزاران ایرانی و هندی و یونانی و رومی و سریانی و… در کنار هم در آن‎جا برای هدفی واحد تلاش و کوشش می‎کرده اند.‎
فردوسی توسی نیز درباره‎ی او فرموده است:
          همه جستنش داد و دانش بود                                ز دانش روانش به رامش بود
          به دانش ز یزدان شناسد سپاس                    خنک مرد دانا و یزدان‎شناس