این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنگره
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

   - تاریخ و باستان‌شناسی و اعتبارسنجی داده‌های تاریخی درباره جندی‌شاپور
   - شهرسازی و معماری
   - هنر و موسیقی
   - ابعاد زبان شناختی و تبادل زبانی و ترجمه
   - زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی
   - ساختار آموزشی و پژوهشی
   - مکتب علمی (ریاضیات، حکمت، نجوم و …)
   - مکتب پزشکی جندی‌شاپور
   - سیاست و کشورداری از جندی‌شاپور تا بغداد (ایرانشهری و سهم جندی‌شاپور)
   - صنعت، فناوری و کشاورزی در جندی‌شاپور (فنون رایج در جندی‌شاپور)
   - آثار و رهیافت‌های جندی‌شاپور در تمدن اسلامی و فرهنگ بشری
   - از جندی‌شاپور تا دانشگاه تهران