این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

پوستر کنگره
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

داوران کمیته علمی اولین کنگره بین المللی جندی شاپور

لیست اسامی داوران کمیته علمی کنگره بین المللی جندی شاپور

   
دکتر کورش مومنی دکتر الهام ملک زاده دکتر محسن جعفری مذهب  دکتر کورش عطاریان
       
 دکتر هوشنگ خسروبیگی  دکتر محمد مهدی احمدیان عطاری  دکتر جواد نیستانی  دکتر سید مهدی موسوی کوهپر
       
 دکتر عسکر بهرامی کهیش نژاد  دکتر مجتبی انصاری  دکتر محمدرضا بمانیان  دکتر حسن کریمیان
       
 دکتر صادق سجادی  دکتر مصطفی ندیم  دکتر محمد دیده بان  دکتر حسن بلخاری قهی
       
 مهندس بابک رشنو زاده  دکتر محمد ذاکر مشفق  دکتر فرهام مقدم راد  بازگشت1395/11/12
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !